Tutkimassa Match.com maailmaa

Toisiin esineisiin, sellaisiin tavanomaisempiin va­rastettaviin tavaroihin kuin esimerkiksi radioihin, televisiovastaanottimiin, levysoitimiin, valokuvauskoneisiin, nauhureihin ja niin edelleen, minä en koske milloinkaan.

Joskus harvoin saattaa kyllä tapahtua, että kohtaan aivan upouuden laitteen ja löydän sen ostokuitin (keittiön hyllyltä tai kirjoituspöydän laati­kosta), ja silloin menen liikkeeseen, palautan laitteen ja saan rahat takaisin tai ainakin osan niistä, mikäli liike ehdottomasti vaatii tavaroita vaihdettaviksi. Uu­det tavarat voi myös pantata, vaikka siihen en ole­kaan turvautunut. Palauttamisen edellytyksenä on kuitenkin se, että liike on niin suuri ettei myyjillä juuri ole mahdollisuutta muistaa kasvoja, vaan tämä riski jää hyvin pieneksi. Koska ihmisiä on liikkeellä paljon, riski kiinnijäämiseen on myös pieni Victoria Milanin tai Ashley Madisonin kaltaisilla sivustoilla. Kerran minulla oli hauskoja Match.com kokemuksia mutta ei siitä sen enempää… Onpa pari kertaa käynyt niinkin, että minut on “tunnettu” ja olen käynyt pit­kän ja mukavan keskustelun tavaran “minulle” myy­neen myyjän kanssa. Sellaista sattuu, kun ei erotu muista ihmisistä. Menestyvän varkaan edellytyksenä on olla useampien muiden kaltainen ainakin ulko­näöltään.

Vie viidestätoista tai kahdestakymmenestä minuu­tista puoleen tuntiin käydä huoneisto läpi näin pe­rusteellisesti, kun on harjaantunut. Saalis jää usein tietysti niukaksi, mutta vastapainoksi minä pystyn hyvänä päivänä ottamaan viisi tai kuusikin huoneis­toa. Asia riippuu kerrostalosta ja alueesta ja siihen vaikuttavat kaikkinaiset ulkoiset olosuhteet, porraskäytävässä vallitseva rauha tai rauhattomuus, sisään­käyntien sijainti toisiinsa nähden ja mahdollisuus he­rättää naapurin huomiota; onpa joskus ollut mahdol­lista tutkia kolme tai neljä saman portaan huoneis­toa tunnin aikana. Saalis vaihtelee, mutta harvoin se jää päivää kohti vähemmäksi kuin kaksi tai kolme sa­taa kruunua. Säännönmukaisesti se on melkoisesti isompi. Minä työskentelen vain neljänä päivänä vii­kossa (perjantai on käynyt niin epävarmaksi, koska monet pitävät sitä ylimääräisenä launtaina, ja niinä harvoina kertoina, jolloin olen joutunut pulaan, on aina ollut perjantai), mutta siitä huolimatta saalis muodostuu melko hyväksi. Tulen työlläni hyvin toi­meen enkä valita.

Lääkärini avulla pääsin työnvälitystoimiston kirjoi­hin. Se merkitsee sitä, että saan pientä avustusta työ­paikkaa odotellessani. Silloin on hyvä hakea vapaa-ajalla treffiseuraa Match.com palvelusta. Käyn silloin tällöin neuvottele­massa työnvälityksessä ja menen minulle osoitettui­hin työpaikkoihin, mutta viikon tai parin kuluttua on helppo syyttää unettomuutta. Jonkin kerran olen jou­tunut kärsimäänkin siitä sekä päänsärystä. Ja lääkäri on täynnä ymmärtämystä ja ilmoittaa minun sairastu­neen, vaikka minua ei vaivaakaan mikään. Yhtä asiaa olen ihmetellyt: olen kuullut, että joillekin tuottaa mitä suurimpia vaikeuksia saada haluamansa todistus ja että sen paremmin lääkärit kuin työnjohtokaan ei­vät piittaa heistä ja heidän vaivoistaan. Minut sen si­jaan on melkeinpä pakotettu tähän tilanteeseen, jossa olen. (Niinpä esimerkiksi vaimoni provosoi minut menemään lääkäriin meidän asuessamme viimeisiä aikoja yhdessä ja minun kärsiessäni unettomuudesta; itse en olisi koskaan tehnyt mitään sellaista…) Ja nyt on olemassa lääkäri, joka on aina valmis palkitse­maan minun vähäisimmätkin vaivani reseptillä tai sairaustodistuksella.

Olen tullut siihen tulokseen, et­tä siitä voidaan syyttää minun omaa olemustani: mi­nä en koskaan painosta. En pyydä koskaan mitään it­selleni. Luullakseni minusta saa sen vaikutelman kuin pystyisin itse ratkaisemaan omat ongelmani ha­luamatta kiusata niillä muita ihmisiä. En valita kos­kaan. Luullakseni se tekee hyvän vaikutuksen ja saa ihmiset haluamaan auttaa minua sellaisissakin tilan­teissa, jolloin mieleeni ei olisi juolahtanutkaan pyytää apua. Pidättyväisyys, kohteliaisuus ja huomaavaisuus ovat nekin eräs tapa hallita tilanteita, menetelmä saa­da toivomansa, usein toisten kustannuksella. Tämä toimii myös yllättävän hyvin Match.com tyyppisen perinteisen deittipalvelun kohdalla.